Region Östergötland

Officiell anslagstavla

Region Östergötlands officiella anslagstavla

Här publiceras anslagsbevis av protokoll, tillkännagivanden samt kungörelser. Det är även möjligt att via dator i Regionhusets entré ta del av den officiella anslagstavlan. 

Överklagan av beslut

Varje medlem i ett landsting eller region har rätt att överklaga landstingets eller regionens beslut. Överklagandet ska skickas direkt till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslutsprotokollet har anslagits.
Vid laglighetsprövningen avgör förvaltningsrätten om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om Region Östergötland har överskridit sina befogenheter.
Mer om officiell anslagstavla>>>