Region Östergötland

Temakonferenser

Som en del i den gemensamma kunskapsstyrningen och kunskapsutvecklingen anordnas varje år temakonferenser.

Temakonferensernas innehåll följer de arbetsområden som Samråd vård och omsorg arbetar med eller andra högaktuella ämnen där behov finns av gemensam kunskapsbas.

Temakonferenserna erbjuder inblickar i arbete som pågår runt om i länet och ibland från nationellt arbete. Innehållsmässigt speglas alltid perspektiv från brukare/patienter/befolkning, profession och forskning
Inbjudan går ut till en bred publik:  politiker, tjänstepersoner, profession, forskning och brukarföreträdare.