Region Östergötland

Ledningsgrupp vård och omsorg

Ledningsgrupp vård och omsorg utgör tjänstemannadelen i den regionala samverkans- och stödstrukturen.

Ledningsgrupp vård och omsorg utgörs av länets social-/vård-/omsorgschefer inom kommunerna samt regionens centrumchefer inom närsjukvården, primärvården, Psykiatricentrum och Barn- och kvinnocentrum, samt hälso- och sjukvårdsdirektör och processtöd från Regionledningskontoret och Länssamordnare vård och omsorg.

Ordförande från 1 januari 2022 – 1 december 2022 är omsorgsdirektör Magnus Johansson, Norrköpings kommun och vice ordförande är närsjukdvårdsdirektör Helén Lövborg, Region Östergötland. 

Ledningsstruktur för vård och omsorg i Östergötland

Flödesschema över ledningsstruktur

.