Region Östergötland

Kommunsamverkan och samråd

Region Östergötland har tillsammans med länets kommuner ansvaret för arbetet med att skapa en hållbar utveckling i Östergötland som bland annat innebär fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, tillgång till utbildning och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Ett kraftfullt utvecklingsarbete förutsätter ofta att flera olika aktörer drar åt samma håll och därför har Region Östergötland tillsammans med kommunerna utarbetat en samrådsstruktur där politiska företrädare för Region Östergötland och kommunerna regelbundet träffas.

Samverkan är organiserad inom följande områden:

På respektive samråds sida kan du läsa mer om vilka frågor samråden arbetar med.
Där finns också minnesanteckningar och andra underlag.

Kontakt

Bild på Richard Widén

Richard Widén

Regionutvecklingsdirektör

010-103 77 37

e-post

Denna webbplats