Region Östergötland

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia.

Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum, 2018-2022, där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt och så gör vi även i Östergötland.

Hedvig Hasselroth

En av de första kvinnorna i Östergötlands läns landsting

Bland annat fick kvinnor rösträtt och började delta aktivt i politiken. Fröken Hedvig Hasselroth var en av de första kvinnorna i Östergötlands läns landsting, och med när det samlades första gången 1923. Hon föddes i Linköping 1878 och var landstingsledamot mellan 1923 och 1926. Hon satt också i Linköpings stads valkrets och var suppleant i finansutskottet.

Dokument från regionarkivet visar att hon var föreståndare på vårdhemmet Skogsfrid i Valla i Linköping och engagerad i undervisning för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Hon var också med i nykterhetsrörelsen.

Vill öka kunskapen om demokratin

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

Läs mer på Sveriges riksdags webbplats Fira demokratin >>>

Deklarationen för en stark demokrati

Med anledning av att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes har regeringen gett kommittén Demokrati 100 år ansvaret att under 2018-2021 genomföra olika insatser och aktiviteter. Kommittén samlar kommuner, regioner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige.

Regionstyrelsen har beslutat att Region Östergötland ska skriva under Deklarationen för en stark demokrati. Därmed förbinder sig regionen att genomföra en rad aktiviteter som stärker och utvecklar demokratin.

Läs mer om Deklaration för en stark demokrati.

Kaisa Karro

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Denna webbplats