Region Östergötland

Arkiverade handlingar

Äldre, arkiverade handlingar finns på Regionarkivet, Region Östergötlands centrala arkivfunktion. Här förvaras arkivhandlingar från hela Östergötland.

Om du söker en äldre handling, eller en handling som du inte vet var den finns, kan du få hjälp på Regionarkivet. På Regionarkivet förvaras arkiv från hela Region Östergötland, främst handlingar som är tio år eller äldre. Regionarkivet lämnar ut handlingar till sjukvården, men även till forskare och privatpersoner. Arkiven rör inte bara vårdverksamheter utan även verksamheter som arbetsförmedling, skolor, barnhem, skjutsväsende och länspolis.

Denna webbplats