Demokrati & insyn

Fira demokratin

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Det uppmärksammas i ett fyra år långt jubileum.

 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon eller sociala medier. 

 

Bilden visar händer som bläddrar i en gammal bok

Vad dog farfars farmor av?

Du vet väl att Regionarkivet har äldre patientjournaler och andra handlingar som du kan ta del av för din släktforskning. 

 

 • Nu öppnar museet på nytt

  I helgen, 14–15 maj, återinvigs Östergötlands museum i Linköping. Som en av museets huvudmän bidrar Region Östergötland till att finansiera den omfattande renoveringen och att bevara museets kulturella och historiska värden.

  13 maj 2022


 • Åtgärdsplan för bättre tillgänglighet inom BUP

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att en åtgärdsplan ska tas fram för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

  10 maj 2022


 • Flyktingar från Ukraina erbjuds hälsoundersökningar

  Region Östergötland erbjuder nu flyktingar från Ukraina en hälsoundersökning och vaccination mot covid-19. Undersökningarna startar i Norrköping den här veckan och fortsätter sedan i hela länet.

  10 maj 2022


 • Rabatt för flyktingar i kollektivtrafiken ska undersökas

  På dagens sammanträde i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gavs ett uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna och konsekvenserna av en rabatterad biljett i kollektivtrafiken riktad till asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

  5 maj 2022


 • Lena Micko vald till nytt regionråd

  Regionfullmäktige i Östergötland valde 27 april Lena Micko (S) till nytt regionråd och 1:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

  28 april 2022