Demokrati & insyn

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

Bilden visar händer som bläddrar i en gammal bok

Vad dog farfars farmor av?

Du vet väl att Regionarkivet har äldre patientjournaler och andra handlingar som du kan ta del av för din släktfors...

Läs mer 

 • Upphandling inom BUP klar

  Region Östergötland tecknar avtal med Psykiatripartners i Östergötland och Capio Hjärnhälsan om barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård.

  20 oktober 2020


 • Ostlänken och E22 högprioriterade i analys till Trafikverket

  Ostlänken och E22 vid Söderköping fortsätter att stå högt på listan när Östergötland och sex andra län trycker på staten om viktiga satsningar på infrastruktur. Den 23 oktober överlämnas en ny storregional systemanalys till Trafikverket.

  15 oktober 2020


 • Vuxenpsykiatri och samtalsbehandling upphandlas

  Region Östergötland startar nu upphandlingen av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Norrköping och Linköping. Även samtalsbehandling upphandlas.

  2 oktober 2020


 • Region Östergötland tar över delar av läkemedelsförsörjningen

  Region Östergötland kommer våren 2022 att ta över delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi. Syftet är att få kontroll över samtliga flöden och därmed skapa förutsättningar för en mer robust läkemedelsförsörjning.

  1 oktober 2020


 • Utökade medel för förbättrad tillgänglighet

  Många östgötar har till följd av pandemin fått sin planerade vård uppskjuten när många verksamheter inom hälso- och sjukvården tvingades att ställa om och prioritera pandemivård och akutvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade därför idag att avsätta 10 miljoner kronor som engångsmedel för att förbättra tillgängligheten.

  29 september 2020