Demokrati & insyn

Fira demokratin

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det uppmärksammas i ett fyra år l...

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Satsning på förbättrad skyltning på Östgötaleden

  Intresset för att vistas i naturen och att vandra har ökat kraftigt under pandemin. Nu rustas Östgötaleden upp med en enhetlig entréskyltning och förstärkt vägvisning med avståndsinformation.

  24 juni 2020


 • Regionfullmäktige under ändrade former

  Nästa regionfullmäktige den 17 juni genomförs i Norrköpings kommunfullmäktigesal i Rosen. Där finns det möjlighet att använda Norrköpings kommuns tekniska utrustning för distansmöten. Drygt hälften av ledamöterna kommer att vara fysiskt närvarande och övriga på distans.

  10 juni 2020


 • Bättre samverkan för barn och unga i familjehem eller HVB

  En ny överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner ska förbättra samverkan kring barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende (HVB).

  8 juni 2020


 • Region Östergötlands Hemväxa-stipendiater utsedda

  Tjugo fria professionella kulturskapare i Östergötland har utsetts till mottagare av Region Östergötlands Hemväxa-stipendier. ”Jag är glad att vi med detta stipendium kan ge professionella kulturskapare en möjlighet till stöd”, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

  5 juni 2020


 • Miljoner till kompetensutveckling för besöksnäringen i Östergötland

  Många i besöksnäringen har permitterats eller varslats i spåren av coronapandemin. Nu får Region Östergötland, tillsammans med Handelskammaren i Mälardalen och regionerna i Västmanland och Örebro, stöd från Svenska ESF-rådet för ett projekt som ska kompetensutveckla anställda och stärka besöksnäringen.

  5 juni 2020