Demokrati & insyn

Fira demokratin

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det uppmärksammas i ett fyra år l...

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Antalet besökare fortsätter att öka i Östergötland

  Antalet gästnätter i Östergötland ökade med 5 procent 2019 jämfört med 2018, och intäkterna för logi ökade med 6 procent. De preliminära siffrorna från SCB:s övernattningsstatistik visar ett mycket positivt resultat för besöksnäringen i regionen under 2019.

  6 februari 2020


 • Ny intensivvårdsavdelning på Vrinnevisjukhuset invigd

  På onsdagseftermiddagen invigdes den nya intensivvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. De helt nybyggda lokalerna ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

  5 februari 2020


 • Region Östergötland ansöker om riksuppdrag för ryggmärgsskador

  Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård vid ryggmärgsskador. ”Vi har kapaciteten att ta ett nationellt ansvar i frågan”, säger regionrådet Kaisa Karro (S).

  30 januari 2020


 • Positivt totalresultat men stort underskott i hälso- och sjukvården 2019

  Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2019 är 169 miljoner kronor. Förklaringen till resultatförbättringen jämfört med budget är främst värdeökningen på regionens placeringar och förändringar i pensionsskulden. Verksamheten, främst hälso- och sjukvården, gör ett underskott på 681 miljoner kronor.

  28 januari 2020


 • Barn- och ungdomspsykiatrin får resurstillskott

  Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) satsar 10 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. HSN har idag också beslutat att avsluta vårdvalet inom vuxenpsykiatrin och istället teckna avtal med privata leverantörer genom upphandling.

  27 januari 2020