Landstinget i Östergötland

Digital agenda

Digital agenda

Alla invånare i Östergötland ska kunna ta del av de möjligheter som skapas när allt mer i samhället blir digitaliserat.

Region Östergötland har därför tagit fram en agenda för hur informations- och kommunikationsteknik kan användas i Östergötland. Den regionala digitala agendan är en skrift som bland annat beskriver viktiga IT-satsningar i länet.

Regeringen har tagit fram en digital agenda för Sverige. I den finns ett mål för IT-politiken; att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den regionala digitala agendan bygger på det målet och är inriktad på fem områden. De är bredbandsinfrastruktur, digital kompetens och delaktighet, digitala tjänster för allmänheten, digitalt stöd inom offentlig verksamhet samt IT för företagande och entreprenörskap.

Ett exempel på en satsning inom området digitala tjänster för allmänheten är ökad samverkan mellan kommunerna i länet och Region Östergötland för att införa och utveckla digitala tjänster (till exempel e-tjänster och sociala medier). I dag har kommunerna mycket olika förutsättningar för att kunna arbeta med detta. Genom att samverka kan digitala tjänster införas snabbare och billigare och servicen till invånarna därmed förbättras.

Innehållet i den regionala digitala agendan följs upp en gång varje år.

Kontakt

Bild på Pär Holgersson

Pär Holgersson

Strateg, digitalisering

010-103 19 29

e-post

Andra webbplatser