Landstinget i Östergötland

Regionfullmäktige – Utbildningsdag

06 april 2017, 08:30 - 16:00

Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
Aktivitet: Utbildningsdag
Kategori: Politiska sammanträden

Målgrupp: Utbildningsdagen vänder sig till ordinarie ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige
Kostnad: Avgiftsfritt
Beskrivning: Förmiddagen handlar om väsentlighet och risk ur ett fullmäktigeperspektiv. Eftermiddagen handlar om jämställdhet och internt hållbarhetsarbete.
Anmäl dig här senast 29 mars > > >