Landstinget i Östergötland

Lunchklubben; Nyckeln till hållbar affärsutveckling

27 mars 2017, 11:30 - 13:00

Plats: Kungsgatan 54, Norrköping Visualiseringscenter
Aktivitet: Lunchseminarium
Kategori: Näringsliv & arbetsmarknad

Allt fler företag inser att socialt värdeskapande kan öka affärsnyttan. När exempelvis personal, kunder och leverantörer mår bra ökar effektiviteten samtidigt som kostnaderna minskar.

Erik Jannesson, lektor i strategisk ekonomistyrning vid Linköpings universitet är medförfattare till boken "Så mäts socialt hållbart värdeskapande" Utifrån denna kommer Erik att delge konkreta verktyg för ökad hållbarhet genom mätning, uppföljning och utvärdering samt belysa praktiska exempel på värdeskapande hållbarhetsinsatser.

Kontakt

Bild på Carina Malmgren

Carina Malmgren

Direktör

010-103 65 37

072 - 5297446

e-post