Landstinget i Östergötland

Forskning i framkant: SCAPIS – ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor

20 april 2017, 16:30 - 17:30

Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping
Aktivitet: Föreläsning
Kategori: Forskning & innovation

EwaSwahn

Välkommen till den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant. Temat för vårens sista föreläsning är SCAPIS - ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor. Föreläsare är Eva Swahn, professor i kardiologi och överläkare på kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Få reda på hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL. Få också reda på hur SCAPIS fungerar ur ett könsperspektiv.

Föreläsare: Eva Swahn, professor i kardiologi, Linköpings universitet och överläkare på kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla, ingen föranmälan krävs.