Landstinget i Östergötland

Effektivare strukturer för yrkesutbildning och validering

06 april 2017, 09:00 - 12:00

Plats: Hotell Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
Aktivitet: Workshop
Kategori: Näringsliv & arbetsmarknad

Europeiska Socialfonden har en ny utlysning inom ramen för programområde 1, mål 1:2, som heter ”Effektivare strukturer för yrkesutbildning och validering inom Östra Mellansverige”. Samverkan mellan utbildning och arbete är det bärande elementet för utlysningen och projekten ska bidra till att långsiktigt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt tillgodose den kompetensbrist som råder inom vissa yrkesområden. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor i Östra Mellansverige. Det finns inga krav på medfinansiering.

Region Östergötland bjuder nu in till en workshop med syfte att:

  • Ge information om utlysningen.
  • Lyfta fram de projektidéer som finns hos er aktörer och tillsammans spåna vidare kring dessa samt kring projektdesign.

Målgrupp: Chefer och rektorer inom skola- och vuxenutbildning, branschrepresentanter
Anmälan: Innan den 4 april via länken > > >
Övrigt: Seminariet är gratis och vi bjuder på förmiddagsfika. Frågor besvaras av Catherine Szabó, tel: 010-103 65 29, e-post: catherine.szabo@regionostergotland.se

Kontakta även Catherine om du har en projektidé som du vill presentera på workshopen!

Kontakt

Bild på Catherine Szabó

Catherine Szabó

Strateg kompetensförsörjning

010 - 103 65 29

e-post