Landstinget i Östergötland

Regiondirektör

Ditte Pehrsson-Lindell är tillförordnad regiondirektör, RD, för Region Östergötland.

RD är Region Östergötlands högsta verkställande tjänsteman och ansvarar direkt inför regionstyrelsen. RD har ett odelat ansvar för regionens verksamhet. 

RD har även ansvar för ärendeberedning och underlag inför beslut i regionens politiska organ. Ledningsstrukturen för regionens verksamhet bygger på delaktighet och tydlighet. RD är chef för ledningsstaben som är stabsorgan till regiondirektören och till den politiska ledningen. 

Besöksadress
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping
 
 

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.

Ledning

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Tillförordnad regiondirektör, Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Bild på Ellinor Komarek

Ellinor Komarek

Regiondirektörens strateg

0703-73 31 28

e-post