Landstinget i Östergötland

Vitbok om EU:s framtid

[2017-03-02]

EU-kommissionen publicerade under onsdagen en vitbok om EU:s framtid. Den innehåller fem scenarier för hur unionen kan förändras fram till 2025.

Vitboken är en början på den process där EU:s 27 medlemsländer ska diskutera unionens framtid efter Storbritanniens val att lämna EU. Vitbokens fem scenarier är följande:

• Scenario 1 – Fortsätta som förut: EU fokuserar på sin positiva reformagenda.
• Scenario 2 – Enbart den inre marknaden: EU skiftar gradvis fokus till enbart den inre marknaden.
• Scenario 3 – De som vill ha mer gör mer: EU låter de medlemsländer som vill göra mer tillsammans på specifika områden.
• Scenario 4 – Göra mindre men göra det effektivare: EU satsar på att göra mer och göra det snabbare inom utvalda områden och mindre på andra områden.
• Scenario 5 – Göra mycket mer tillsammans: EU bestämmer sig för att göra mycket mer tillsammans på alla politikområden.

EU-kommissionen kommer under de kommande månaderna att publicera flera diskussionsunderlag om bland annat EU:s framtida finanser, den sociala dimensionen och försvarsfrågor.

Här kan du läsa vitbok om EU:s framtid i sin helhet