Landstinget i Östergötland

VFU-priset till Rörelse och hälsas rehabgrupp

[2017-02-28]

Bland många sökande blev det Rörelse och hälsas rehabgrupp vid närsjukvården i centrala Östergötland som fick ta emot Region Östergötlands VFU-pris 2017. "Ett gott exempel på hur studenthandledningen tas på allvar och integreras i verksamheten", säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.

Bilden visar prisutdelningen.

Beatrice Jacobsson, arbetsterapeut och Lena Mohlin Segerström, sjukgymnast tog emot VFU-priset på kompetensrådet i Region Östergötland.

– Vi är superglada att valet föll på oss när vi vågade ansöka till VFU-priset för första gången. Vi har arbetat med att få ihop teori och praktik, som är VFU:s kärna, säger Lena Mohlin Segerström.

Rehabgruppen tar emot studenter från arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningen från termin ett till sex. Studenterna följer med handledarna på deras arbete ute på olika kliniker där de ger rehabilitering och psykosocialt stöd på medicinska- och geriatriska akutkliniken, neurologiska kliniken, akutmottagningen och LAH.

– Att få in studerandeperspektivet på vår verksamhet är jättenyttigt för oss. Det får oss själva att reflektera över vad vi gör när vi får frågor från den nya generationens arbetsterapeuter och sjukgymnaster, säger Beatrice Jacobsson.

HR-direktör Zilla Jonsson lyfte fram rehabgruppens sätt att arbeta systematiskt och med ett interprofessionellt lärande. Handledningen integreras i verksamheten som helhet i stället för att gå i ett eget stuprör.

Hedersomnämnande till Aleris

Årets hedersomnämnande går till Aleris Specialistvård, Motala för deras upplägg och införande av studentmottagning. "Med ett spännande upplägg och införande av studentmottagning har verksamheten tagit ett helhetsgrepp om sitt utbildningsuppdrag med stort inslag av interprofessionellt lärande".

Mer om VFU-priset:

VFU-priset tilldelas årligen en vårdenhet inom Region Östergötland (inklusive privata vårdgivare med vårdavtal) som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen inom följande områden:

  • Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom enheten
  • Interprofessionellt lärande som involverar studenter från flera utbildningsprogram
  • Problembaserat lärande
  • Pedagogisk fortbildning av handledare, VFU-läkare och huvudhandledare
  • Pedagogisk forskning och utveckling