Landstinget i Östergötland

Träning som kan bota whiplashbesvär studeras vidare

[2017-04-04]

Forskning vid Linköpings universitet har nyligen visat att en specifik träningsform för nacken har mycket god effekt på whiplashbesvär. Nu startar en ny studie av samma forskarteam, som ska undersöka om träningen till stor del kan göras via ett webbprogram.

Bilden visar en man som tar sig om nacken.

Forskning vid Linköpings universitet har nyligen visat att en specifik träningsform för nacken har mycket god effekt på whiplashbesvär. Nu startar en ny studie av samma forskarteam, som ska undersöka om träningen till stor del kan göras via ett webbprogram.

Så många som hälften av alla de 30 000 personer som varje år drabbas av whiplashvåld, oftast i trafikolyckor, får bestående men. Det har tidigare saknats effektiv behandling för personer med långvariga whiplashbesvär. Forskarteamet under ledning av Anneli Peolsson, professor vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, visade i en nyligen avslutad studie att en särskild nackträning har mycket god effekt. Ett antal deltagare blev helt besvärsfria, trots att de haft whiplashbesvär i många år. Detta var den största studien i sitt slag i världen och resultaten har väckt stor internationell uppmärksamhet.

Hos sjukgymnast eller via webbprogram

I den nya studien som nu drar igång kommer alla deltagare att få den specifika nackträningen. Träning sker antingen regelbundet hos sjukgymnast (fysioterapeut), eller via ett webbprogram med några få besök hos sjukgymnast.

– Webbprogrammet i den nya forskningsstudien ger en ökad flexibilitet för deltagaren och bättre förutsättningar för att även personer som bor långt från sin vårdgivare kan ta del av träningen fullt ut. Träningen med webbprogrammet kan också utföras till en lägre kostnad både för deltagare och vårdgivare, säger Gunnel Peterson, en av forskarna bakom studien.

Bakgrunden till träningens framgång är att nackens stabilitet utgörs till ca 70 procent av muskler. Hos personer som utsatts för whiplashvåld är funktionen i dessa muskler ofta störd, vilket även visats av forskargruppen genom banbrytande ultraljudsundersökningar i samband med den tidigare studien. Avvikelserna i musklernas funktion ger en sämre förmåga att stabilisera nacken vilket kan leda till en rad besvär utöver smärta.

Den nya studien pågår eller är på väg att startas upp under våren i Östergötland, Jönköping/Huskvarna, Sörmland, Örebro, Uppsala, Västerås och Västervik.

Text: Karin Söderlund Leifler, Linköpings universitet
Nyhetsredaktionen 010-103 76 28