Landstinget i Östergötland

Tandläkaren som blev docent

Bilden visar Mats Bågesund

[2017-02-10]

Tandläkaren Mats Bågesund både lagar mjölktänder och forskar på hur de kan skyddas. Han har blivit docent i Region Östergötlands satsning från Student till docent, där han har en klinisk forskarbefattning.

Mats Bågesund är både barntandläkare och forskare, tycker att det ena gör att han blir bättre på det andra.

– Det handlar om ett intresse för det man gör, och att man vill veta mer och utveckla saker.

Det mesta inom barntandvård behöver vi forska mer på, säger Mats Bågesund.

Han har arbetat i Stockholm, Irland och Norge, och valde att komma tillbaka till Folktandvården i Östergötland när han såg att han kunde kombinera tandläkararbete med forskning. I samma tjänst är han övertandläkare vid Centrum för Ortodonti/Pedodonti i Norrköping i Folktandvården Östergötland, och forskar vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

"Nya möjligheter"

Förr fick han forska på ledig tid och det var svårt att få tiden att räcka till.

– Den kliniska forskarbefattningen har gett helt nya möjligheter att utveckla sig som forskare. Det har blivit lättare både att genomföra egna projekt och att samarbeta med andra, säger Mats Bågesund.

Han började sin forskarbana i barn- och ungdomstandvården i Stockholm på 1990-talet och skrev där sin avhandling om salivfunktionen hos stamcellstransplanterade barn. När han kom till Östergötland var han redan doktor, och här kunde han fortsätta till nästa nivå. Satsningen Från student till docent följer olika steg och man har en befattning tre år i taget. I september, på sitt femte år, blev Mats Bågesund docent. Nu kan han bland annat ingå i betygsnämnden vid en disputation och ser fler vägar öppna sig inom forskningen.

Skydd för mjölktänder

Just nu tar han reda på hur tidig karies i mjölktänder kan förebyggas och behandlas. Går det att kapsla in kariesskadade mjölktänder – utan att borra - i ett skyddande plastmaterial tills vuxentänderna växer ut?

– Munhälsa börjar med mjölktänderna och vi vill så långt det är möjligt undvika att karies sprids i barnens munnar. Hittills ser det lovande ut i projektet. Mjölktänderna klarar sig bra innanför plasten utan att angripas ytterligare av karies, säger Mats Bågesund.

Fler yrkesgrupper behövs

I projektet, som stöds av FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige) samarbetar Folktandvården Östergötland med Folktandvården i Kalmar Län. Det är inte bara tandläkaren som behövs i forskningsarbetet utan tandsköterskor och administrativa assistenter.

– Det är min övertygelse att alla med ett intresse kan bidra till utveckling och forskning, säger Mats Bågesund.