Landstinget i Östergötland

Synpunkter önskas på ny placering av röntgen i Linköping

[2017-04-21]

Ledningsgruppen vid röntgenkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har lagt ett förslag som innebär att viss röntgenverksamhet skulle kunna ske på Tornbyområdet.

Till en ny röntgenenhet på Tornby skulle relativt friska patienter kunna komma och få sina undersökningar gjorda. Förslaget är än så länge på idéstadiet och innan klinikledningen går vidare vill den veta vad allmänheten tycker.

– Vi har ett mycket stort patientflöde med 175 000 patienter som passerar röntgen varje år och tror att en extern röntgenenhet på Tornby skulle kunna underlätta för väldigt många av våra patienter. Det är enkelt att komma dit, finns gott om parkeringsplatser och det är en stor genomströmning av människor. Vi tror också att vi genom detta förslag skulle bli snabbare och effektivare för såväl patient som röntgenpersonal, säger Mathias Axelsson, verksamhetschef vid röntgenkliniken.

Välkommen att lämna synpunkter här:
Synpunkter på flytt av röntgenverksamhet

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88