Landstinget i Östergötland

Stort projekt för hållbar återgång i arbete

[2017-04-11]

Hallå där Mathilda Björk, biträdande professor i arbetsterapi och arbetsterapeut vid Universitetssjukhuset i Linköping som har fått nästan 5 miljoner i anslag från Forte i samarbete med Försäkringskassan för ett projekt som kommer genomföras vid Smärt- och rehabiliteringscentrum:

Bilden visar Mathilda Björk

Vad ska du göra?
– I ett nationellt registerbaserat projekt ska vi forska på att öka möjligheten till återgång i arbete för personer med långvarig smärta som genomgår multimodal rehabilitering (MMR). Vi ska undersöka vilka hinder och möjligheter som patienter och samverkansaktörer upplever och vilket stöd som samhället, arbetsgivaren och vården kan ge. Målet är att ta fram en väl underbyggd samverkansmodell som ska användas relaterat till MMR, när målet är återgång i arbete.

Vilka problem ser ni nu?
– Vi ser att många patienter med långvarig smärta inte återgår i arbete i den grad som vore önskvärt både för individen och för samhället. Ibland går man till en "sjuknärvaro" där förutsättningarna på exempelvis arbetet inte är bra och det är lätt att hamna i sjukskrivning igen. Vi vet inte heller vilka insatser som är de mest effektiva för att möjliggöra återgång i arbete. Det kommer vi kartlägga grundligt i projektet.

Hur går studierna till?
– Vi kommer basera stora delar av projektet på den Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) där vi följer vad som påverkar sjukskrivningsmönstret efter genomgången MMR för drygt 4000 personer. Vi kommer även att genomföra ett antal fokusgrupper med patienter och deras vårdgivare inom MMR, arbetsgivare och representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring hinder och möjligheter för en hållbar återgång i arbete. Dessa studier tror vi tillsammans kan ge en väl underbyggd grund för att i sista steget ta fram och prova en samverkansmodell. Projektet har sin bas på Smärt- och rehabcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping med medarbetare i NRS forskarnätverk från Umeå till Skåne.

Vilket resultat hoppas du på?
– Att få en samlad vårdkedja för återgång i arbete, där individens behov och möjligheter står i centrum och där aktörer från såväl vård som samhälle fungerar som resurser på bästa sätt. Det skulle kunna möjliggöra en hållbar återgång i arbete för personer med långvariga smärtor och kunna vara en arbetsmodell som även delvis är överförbar till andra patientgrupper.


Textansvarig:
Maria Carlqvist, 010-103 76 28