Landstinget i Östergötland

Statligt bidrag till romsk kultur

[2017-02-28]

Mellan den 23 februari och 23 mars kan du som är romsk kulturaktör (organisation) eller har F-skattsedel (enskild firma) söka bidrag till romsk kultur från statens kulturråd. Stöd kan sökas för romsk kulturverksamhet som stärker, utvecklar eller synliggöra romsk kultur eller språk. Du kan söka stöd för scenkonst, musik, bild och form, utställningar och andra kulturella ändamål. Stöd ges inte för filmproduktion.

De projekt som kommer att prioriteras är:

  • projekt där romska kulturaktörer samarbetar med etablerade kulturinstitutioner och/eller andra kulturaktörer. Samarbetet ska stärka den romska kulturaktören och bör ske på så lika villkor som möjligt
  • projekt som har medfinansiering, särskilt från kommun och/eller region/landsting
  • projekt som drivs av romska unga kvinnor eller uppmuntrar deras deltagande.

Läs mer om stödet här > > >

Bidraget kommer att fördelas under 2017 och 2018 och är en del i det uppdrag Kulturrådet har fått inom regeringens strategi för romsk inkludering > > >

Kulturrådet har även särskilda stöd i form av verksamhets- och projektbidrag för nationella minoriteters kultur > > >