Landstinget i Östergötland

Start för utbyggnation av vårdavdelningar på Vrinnevisjukhuset

[2017-03-06]

Nu startar den första utbyggnationen för vårdavdelningarna på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Projektet inleds med markarbete på området utanför entrén Gröna porten och ned mot personalparkeringen Gärdet.

Kartbild som visar Vrinnevisjukhuset

Markarbetet kommer att ske i olika etapper på byggområdet. Det startar närmast Gröna porten för att sedan fortsätta ner mot vägen och parkeringen Gärdet. Fram mot sommaren 2017 beräknas markarbetena vara klara. Därefter startar grundläggningen av de första nya tillbyggnaderna.

Gröna porten stängs av

Under delar av byggtiden kommer entrén Gröna porten att stängas av. En ny tillfällig entré öppnas in till sjukhuset för gående som kommer från personalparkeringen Gärdet. En ny gångväg kommer också att anläggas fram till den tillfälliga entrén. Detta arbete pågår.

Förändrad körväg

Även själva parkeringsytan vid Gärdet samt intilliggande vägar kommer att påverkas projektet. Under vecka 11 startar arbete med att förändra körvägen och blåsljusväg förbi parkeringen Gärdet upp till psykiatribyggnaden på sjukhusområdet. Skyltning kommer att finnas på platsen. Se bild över ny körväg >>>

Här hittar du aktuella kartor över Vrinnevisjukhuset i Norrköping >>>