Landstinget i Östergötland

Start för fadderverksamhet

[2017-03-09]

Nu har fadderverksamheten i språksnabbspåret för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens startat i Region Östergötland. I onsdags träffades faddrar och adepter för första gången.

Bilden visar Abdirasak Hassan Nour med sin fadder Oskar Karlsson.

Vid årsskiftet drog Region Östergötland igång språksnabbspåret för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens. Syftet är att det ska gå snabbare för nyanlända att få ut sin yrkeslegitimation. I dag tar det minst sju år att komma i arbete och förhoppningen är att tiden ska halveras.
En viktig del i språksnabbspåret är fadderverksamhet, vilket innebär att alla deltagare ska ha en fadder som arbetar eller har arbetat i Region Östergötland. I onsdags startade fadderverksamheten med ett utbildningstillfälle på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Då träffades faddrarna och adepterna för första gången.

Hjälpa och stötta

– Det här är roligt, säger Abdirasak Hassan Nour som kommer från Etiopien.

Hans fadder är Oskar Karlsson, anestesisjuksköterska på operation vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Det är kul att kunna hjälpa till och stötta en person som har samma yrkesbakgrund som en själv. Jag ser det här som ett tillfälle att träffa en ny vän, säger han.

Stort intresse

Intresset för att vara fadder har varit stort och 37 personer är det nu.

– Jag fick tio intresseanmälningarna redan första dagen. Det är jätteroligt för fadderskapet är så viktigt, säger Sly Agouda, regional samordnare för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens.

Utbildningstillfället inleddes av regiondirektör Mats Uddin, som själv är fadder. Under utbildningen gavs information om bland annat språksnabbspåret, asyl- och etableringsprocessen och innebörden av att vara fadder.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010- 103 78 29