Landstinget i Östergötland

Start av sprängningsarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

[2017-01-26]

Under nästa vecka startar sprängningsarbeten på det sydöstra sjukhusområdet vi Universitetssjukhuset i Linköping (US). Arbetet är en del av markförberedelserna inför byggnationen av Tinnerbäckshuset, det nya hus som så småningom ska rymma all psykiatri, beroendevård samt habilitering.

Sprängningar kommer att ske två gånger per dag måndag-torsdag och en gång på fredagar med beräknad start den 31 januari. De kommer att ske på fasta tider och föregås av signal.

Tider för sprängning

  • Måndag – torsdag 11.45 och 16.45
  • Fredagar 11.45

Inför sprängningarna kommer man att borra i berget vilket kan låta en hel del. Intilliggande verksamheter är informerade. Sprängningarna kommer troligtvis pågå fram över sommaren eftersom man med hänsyn till känslig verksamhet måste spränga väldigt försiktigt och då inte får loss så mycket berg per sprängning.

Fortsatta markarbeten under året

Markarbeten kommer att pågå på arbetsområdet från januari till september 2017 för att sedan följas av grundläggningsarbeten. Det kommer att röjas ytterligare vegetation för att ge plats åt det nya huset samt grävas och sprängas. En byggväg inom området kommer att anläggas. Rivning av hus 014/540 (barn-och ungdomspsykiatrins tidigare lokaler) samt två mindre villor på arbetsområdet, hus 322 och 323 pågår och kommer att fortsätta fram till april.

>> Se bild över arbetsområdet och husnummer.