Landstinget i Östergötland

Snabb fiberutbyggnad i länet 2016

[2017-03-20]

Östergötland var ett av Sveriges bästa län på bredbandsutbyggnad under förra året. Längst har Linköpings kommun kommit medan tillväxten är snabbast i Åtvidabergs kommun.

Knappt 75 procent av hushållen i Östergötland hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 6 procent. Snittet för riket är 4,6 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2016.

Det nationella målet är att 95 procent av hushållen i landet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Östergötlands kommuner har Linköpings kommun kommit längst där 85 procent av hushållen har tillgång till snabbt bredband. Åtvidabergs kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 29 procent.

– Det är en positiv utveckling även om det fortfarande är en bit kvar för att nå upp till det nationella målet, säger Jonas Jernberg, bredbandskoordinator i Region Östergötland.

Region Östergötland har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Regionens roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare. Under 2017 kommer Region Östergötland att ta fram en regional bredbandsstrategi med syfte att nå de högt satta nationella målen. 

För mer information, kontakta:
Jonas Jernberg, bredbandskoordinator i Region Östergötland, telefon 010-103 65 08

Om Bredbandskartläggningen:
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Bredbandskartläggningen är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där människor bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.