Landstinget i Östergötland

Serum visar risk för havandeskapsförgiftning

[2017-01-31]

Serum från kvinnor med havandeskapsförgiftning kan användas för att upptäcka sjukdomsrisk visar en avhandling från sydöstra sjukvårdsregionen.

Bilden visar en undersökning av en gravid kvinna.

Havandeskapsförgiftning är förknippad med en ökad inflammation, avvikande kärlnybildning och en aktiverad koagulation. Roland Boij har i sin avhandling studerat varför gravida kvinnor drabbas av havandeskapsförgiftning, och sökt markörer som skulle kunna användas för att upptäcka och behandla sjukdomen tidigare.

– En inflammation i moderns blodkärl, som orsakas av skador i moderkakan, verkar vara en viktig bidragande orsak till havandeskapsförgiftning. Reaktionen kan mätas i blodet. Andra bidragande orsaker är en nedsatt kärlnybildning och ett överaktivt koagulationssystem, säger Roland Boij, överläkare vid kvinnokliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Koppling till immunförsvaret

Det ser också ut som om moderns immunförsvar är inblandat i sjukdomsutvecklingen. Studien visar att serum från kvinnor med havandeskapsförgiftning kunde överföra sjukdomen till gravida möss genom en enda injektion av serum. Sjukdomsgraden blev mycket mer omfattande hos möss där man tagit bort förmågan att producera IL-10, som är en anti-inflammatorisk cytokin.

Serum från kvinnor med havandeskapsförgiftning, så tidigt som i tolfte till fjortonde graviditetsveckan, visade avvikelser i ett in vitro test där påverkan på blodkärlsceller mättes.

– Dessa resultat tyder på att serum från kvinnor med havandeskapsförgiftning kan användas för att bättre förstå varför man får denna komplikation och hur den kan förutses och förebyggas, säger Roland Boij.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Avhandlingen ”Aspects of inflammation, angiogenesis and coagulation in preeclampsia” lades fram den 2 december 2016. Forskningen har bedrivits på kvinnor i hela sydöstra sjukvårdsregionen och en del av försöken har gjorts på ett labb i Providence i USA.