Landstinget i Östergötland

SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017

[2017-01-19]

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat sina förslag på prioriterade EU-frågor för 2017. Bland de prioriterade områdena återfinns bland annat ett fokus på ett hållbart asyl- och flyktingmottagande EU och sammanhållningspolitik efter 2020.

Prioriteringarna för 2017 utgår ifrån tidigare års prioriteringar från SKL samt EU-kommissionens årsarbetsprogram för 2017.

Under 2017 kommer Sveriges kommuner och landsting att prioritera följande åtta EU-frågor som särskilt anses vara viktiga för kommuner regioner under 2017:

• Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
• Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer
• Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
• En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
• Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi
• Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen
• Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta
• Statligt stöd och regionala flygplatser

Här kan du läsa mer om prioriteringarna