Landstinget i Östergötland

SCAPIS i fokus i Forskning i framkant

[2017-04-13]

Hur kan vi i framtiden förutse och förebygga hjärtkärl-sjukdom eller lungsjukdomar som KOL? Det kommer Eva Swahn, studieläkare i projektet SCAPIS, att berätta om när hon ger en bild över jättestudien i Forskning i framkant den 20 april.

Bilden visar Eva Swahn

– SCAPIS som projekt saknar motstycke i världen, säger Eva Swahn, professor i kardiologi, LiU och överläkare på kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

SCAPIS står för Swedish CArdioPulomonary bioImage Study och syftar till att samla in så mycket kunskap som möjligt kring hjärtkärl- och lungsjukdom. 30 000 personer i åldrarna 50–65 år på sex olika orter i landet – varav 5 000 Linköpingsbor – deltar i projektet. Till sin hjälp använder studien avancerade bild- och blodprovstekniker för att bland annat belysa utbredning av åderförfettning i våra hals- och kranskärl eller för att titta på riskfaktorer kring bukfetma. Detta är några av de aspekter i projektet som Eva Swahn kommer att ta upp på föreläsningen hon håller den 20 april.

Fungerar som "gatekeeper"

Hon fungerar som studieläkare i projektet, eller "gatekeeper" som hon själv beskriver det. Provsvar och undersökningar från deltagarna i studien granskas noga efter ett antal framtagna logaritmer.
– När vi observerar och gör våra undersökningar på deltagarna händer det så klart att vi hittar saker i kroppen som är mer eller mindre akuta och måste åtgärdas – som cancer.

Och då måste studiedeltagaren omvandlas till patient och släppas in i sjukvården. SCAPIS är förvisso en observationsstudie men Eva Swahn är noga med att påpeka att det inte vore etiskt försvarbart att inte göra en intervention när något allvarligt upptäcks.

Insamlingen av data pågår fram till sommaren 2018, sedan kommer man kunna forska på det här under väldigt lång tid framöver berättar Eva Swahn. Tanken är att projektet på sikt ska kunna ge en bättre och utvecklad vård samt kunna snabbare identifiera riskfaktorer som leder till hjärtkärl- och lungsjukdomar.

Går det att säga något redan nu om resultaten från studien – har projektet varit lyckat?
– Nej det är för tidigt att säga vad vi lär oss än. Men oavsett utfallet finns det kunskap att hämta. Det som går att säga är dock att logistiken kring projektet, att bygga upp någonting som kan hantera alla deltagare har flutit på väldigt bra här i Linköping. Det finns ingen så stor studie i vården i världen i dag som denna.

Textansvarig: Daniel Windre, Linköpings universitet/ Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

 

Forskning i framkantföreläsningen "SCAPIS – Ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor" hålls den 20 april, kl 16.30 i Hugo Theorell-salen, US Norra entrén. Föreläsningen är öppen för alla!

Denna webbplats