Landstinget i Östergötland

Regionen utlyser miljöpris för studenter

Bilden visar ett träd i en hand.

[2017-04-20]

Läser du miljövetenskap vid universitetet och skriver ett examensarbete som kan bidra till Region Östergötlands miljöarbete? Då kan du vara med och tävla om ett nyinrättat miljöpris för studenter.

Region Östergötland utlyser ett pris för att uppmuntra till idéer som kan vara till nytta i regionens arbete med miljö, resurseffektivitet och hållbarhet. Priset riktar sig till studenter och kommer att delas ut till examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå inom miljövetenskap. Vinnaren belönas med 20 000 kronor, andrapristagaren med 10 000 kronor och tredjepristagaren med 5 000 kronor.

– Priset är ett sätt att lyfta miljöfrågorna och bidra till nytänkande och hållbar utveckling, säger Hanna Axelsson, verksamhetsutvecklare i Region Östergötland och ansvarig för arbetet med miljöpriset.

Miljö- och säkerhetsenheten erbjuder studenterna hjälp med förslag på uppsatsområden och annat stöd under arbetets gång.

– Arbetena kan handla om hälso- och sjukvård men även om stödverksamheter som fastighet, IT, upphandling och avfallshantering, för att ta några exempel, säger Hanna Axelsson.

Bidragen ska skickas in senast den 15 september. Examensarbetena ska vara godkända innan de kan vara med och tävla.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88