Landstinget i Östergötland

Rättspsykiatriska regionkliniken invigd

Bilden visar bandklippningen

[2017-02-28]

Nu är första byggetappen klar och i dag invigdes de nya lokalerna på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. ”Det är en stor dag”, sa regionrådet Mats Johansson (S).

Bilden visar deltagarnaBilden visar ett patientrum

Drygt ett hundratal inbjudna gäster samlades i den nya idrottshallen för att delta i invigningen. Redan på onsdag flyttar patienterna in i det nya A-huset med totalt 22 vårdplatser, som ingår i första etappen.

Verksamhetschefen Jan Cederborg inledde med att berätta om bland annat byggprocessen:

– Vi kommer inte att uppföra några dubbla 6-metersstängsel här, utan det blir ett staket på 1,60 meter. All den säkerhet och teknik som behövs finns istället inbyggd i huset.

Han fortsatte:

– Vi hoppas att den här resan fortsätter att utveckla oss. Inte bara när det gäller att bygga hus, utan även i vården för det är därför vi är här; för patienterna.

Hela sjukvårdsregionen

Därefter tog regiondirektör Mats Uddin över ordet.

– Det är alltid högtidligt att inviga och jag har haft förmånen att vara med hela den här tiden. Vi har försökt bygga in alla delar som finns i den framtida rättspsykiatriska vården, sa han.

Regiondirektören påpekade också att kliniken inte bara är till för Östergötland, utan för hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Sedan tog regionrådet Mats Johansson (S) till orda och även han var nöjd över att få inviga kliniken.

– Det här är en stor dag och vi har nu nått målsättningen att skapa den mest moderna, vackra och säkra anläggningen för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i landet, sa han.

Slutligen guidades gästerna runt i mindre grupper och elever från hotell- och turismprogrammet på Vadstenagymnasiet berättar om staden och dess historia.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Byggfakta

• Planeringen påbörjades 2007.
• Första spadtaget togs i december 2012.
• Beräknas i nuläget vara helt färdigt 2019.
• I maj ska entré- och motionshusen bli klara. I september C-huset och tandläkarmottagningen. 2018-2019 färdigställs B-huset, stabsdel 2, lokaler för sysselsättning och godsmottagning.
• Uppdraget har utökats och från och med januari 2018 tar kliniken emot ytterligare patienter från Region Jönköpings län. Kliniken stöttar också andra regioner och landsting runt om i landet vid behov.
• Antalet vårdplatser på den nya anläggningen har utökats till 86 från tidigare 72 platser.
• Mellan 20 och 30 nya medarbetare behöver därför rekryteras under året.