Landstinget i Östergötland

Positivt resultat i regionen men fortsatt underskott i sjukvården

[2017-02-01]

Region Östergötlands resultat enligt det preliminära bokslutet 2016 är 398 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter den ekonomiska obalansen i sjukvårdsverksamheten med ett sammantaget resultat på minus på 208 miljoner kronor. Det vägs upp av regiongemensamma tillfälliga poster.

Bilden visar en miniräknare och en tabell.

Den preliminära bokslutsrapporten, som i dag har presenterats för regionstyrelsen, visar att mönstret sedan flera år upprepas även för 2016. Totalt gör Region Östergötland ett plusresultat på 398 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre pensionskostnader samt högre statsbidrag. Samtidigt har de finansiella placeringarna utvecklats bättre än budgeterat. Det finansiella nettot blev 256 miljoner kronor, vilket är cirka 51 miljoner kronor högre än budgeterat.

– Ett långsiktigt mål har varit att uppnå ett positivt eget kapital på en nivå som innebär att vi kan klara en konjunkturnedgång eller en nedgång på den finansiella marknaden utan att tvingas göra åtgärder. Där är vi nu, men trots det goda resultatet 2016 är det en obalans i ekonomin och vi står inför stora framtida utmaningar, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Underskott i sjukvårdande verksamheter

Verksamhetens samlade resultat är minus 189 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på att de sjukvårdande verksamheterna fortsätter att gå med underskott trots tillskott av medel och andra åtgärder som genomförts. Sjukvårdens resultat var minus 208 miljoner kronor, vilket är 136 miljoner kronor sämre än budgeterat. Det är fyra produktionsenheter som redovisar större underskott än planerat; Sinnescentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Närsjukvården i östra Östergötland och Närsjukvården i centrala Östergötland.

– Den ekonomiska utvecklingen i verksamheten är fortsatt bekymmersam. Regionens kostnadsutveckling på 6 procent 2016 är bland de högsta i landet. Den måste bromsas och det är viktigt att de verksamheter som har stora underskott fortsätter sitt arbete med att få effekt av sina handlingsplaner, säger Mats Johansson.

Textansvarig: Bodil Knuthammar,  010-103 94 88 / 070-293 13 34