Landstinget i Östergötland

Övernattningarna i Östergötland fortsätter öka

Bilden visar en kajak på en sjö

[2017-02-08]

Antalet övernattningar på hotellen i Östergötland fortsatte öka under 2016. Det visar färsk statistik från SCB. Ökningen gäller både inhemska och utländska besökare.

Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) visar återigen en positiv utveckling av antalet övernattningar i Östergötland. Antalet sålda rum på hotell ökade med 7,9 procent och det totala antalet övernattningar, det vill säga antalet belagda bäddar, ökade med 7,5 procent under 2016. I reella tal ökade antalet övernattningar på hotellen med 204 000 från 2015.

– Östergötland är ett attraktivt besöksmål och det är väldigt glädjande att allt fler upptäcker allt det som vårt län har att erbjuda, säger Eva Andersson (S), regionfullmäktiges ordförande.

Belgien toppade ökning

Övernattningar från svenska besökare ökade med 8,6 procent och från utländska med 13 procent. Av de utländska övernattningarna var det främst Norden och övriga Europa som ökade mest. Belgien toppade med en ökning på 43 procent, tätt följt av Ryssland med 30 procents ökning från 2015. Danmark ökade med 15 procent och Storbritannien med 16 procent.

Tyskland minskade med 2 procent men står med 30 000 övernattningar under 2016 fortfarande för störst antal internationella övernattningar.

Svenskarna själva fortsätter att vara den största marknaden med 1,1 miljoner övernattningar i Östergötland under förra året.

Övernattningar i stugbyar och vandrarhem i länet minskade under 2016.

Källor: Tillväxtverket.se/SCB (slutlig statistik för 2016 kommer i mars)

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88