Landstinget i Östergötland

Östra Mellansveriges regionala konkurrenskraft

[2017-02-28]

I måndags publicerade EU-kommissionen den tredje upplagan av rapporten regional konkurrenskrafts index i EU:s 263 regioner. Östra Mellansverige, det riksområde till vilket Region Östergötland tillhör är den 30 mest konkurrenskraftiga i Europa.

Med regional konkurrenskraft syftar man regions förmåga att erbjuda företag och invånare en attraktiv och hållbar miljö. Rapportens index för konkurrenskraft har tagits fram från följande faktorer: makroekonomisk stabilitet, infrastrukturer, hälsa, grundutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning, livslångt lärande, arbetsmarknadens effektivitet, marknadsstorlek, teknisk mognadsgrad, näringslivets mognadsnivå samt innovation.

Resultaten från 2016 är i linje med dem från 2013 års rapport. Starka storstadsområden är de som främst driver på konkurrenskraften. Spridningseffekterna från dessa kan ses tydligast i nordvästra Europa.

För Sveriges del har Stockholmsregionen störst konkurrenskraft och regionen hamnar på en fjärde plats av mest konkurrenskraftiga region i Europa. Östra Mellansverige, till vilket riksområde Östergötland tillhör landar på plats 30 av 263.

Mer information
Pressmeddelande
Rapporten
European Regional Competitiveness Index