Landstinget i Östergötland

Nytt Ungt råd utsett

Bilden visar Ungt råd 2017-2018

[2017-03-13]

För att yngre medarbetare ska ha inflytande i hälso- och sjukvården tillsätter Region Östergötland ett Ungt råd. Det leds av regiondirektören och består av 16 personer med uppgift att föra fram unga medarbetares idéer.

De har olika yrken, arbetar inom olika verksamheter och är utspridda över regionen geografiskt. Tillsammans ska de under två år bidra med unga medarbetares perspektiv på hälso- och sjukvården.

En av deltagarna är 27-åriga Jennifer Anderson, HR-konsult på Barn- och kvinnocentrum.
– Det är spännande och roligt att träffa människor från olika yrken inom regionen och att få se helheten. Jag hoppas få en bild av flera verksamheter. För min egen del vill jag utveckla mig och vidga mina vyer, säger hon.

På frågan vad unga medarbetare har som äldre kanske saknar svarar Jennifer Anderson:

– Som ny i arbetslivet är man inte lika formad som de som arbetat längre och jag
hoppas att jag kan komplettera deras kunskap på ett bra sätt med mitt perspektiv
som ny.

"Hoppas få verktyg"

Ny medlem i Ungt råd är också Zarko Memetovic, psykolog på Cityhälsan söder i Norrköping. Så här motiverar han sin plats i rådet:

– Jag brinner personligen för psykisk hälsa och det finns många förbättringsområden inom primärvården. Jag hoppas få verktyg för att kunna påverka och utveckla.

Han tillägger:

– Jag är ganska ny inom regionen och det kan vara en styrka att se saker ur ett nytt perspektiv. Jag har också en annan bakgrund och det hoppas jag kan bidra till flera perspektiv.

Leds av regiondirektören

Det unga rådet kommer att träffas en gång i månaden och däremellan inhämtar medlemmarna kunskap på egen hand. Regiondirektör Mats Uddin leder träffarna tillsammans med HR-direktör Zilla Jonsson. Han berättar om sina erfarenheter av sammankomsterna med de tidigare råden.

– I första stund avvaktar många, men när de blir varma i kläderna kommer det mycket nytt. Ofta handlar det om den samhällstrend som finns, som ny teknik, nya sätt att involvera patienterna och nya sätt att leda. De pratar också mycket om vad som gör att yngre vill stanna och utvecklas vilket är jättevärdefullt för oss.

Förutom att få tips och idéer på vad som gör en arbetsgivare attraktiv finns det ytterligare en tanke med det unga rådet och det är att hitta framtida ledare.

– Jag hoppas att deltagarna i en framtid tycker att det här med chef- och ledarskap är någonting som de vill prova på, säger Mats Uddin.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

 

Fakta Ungt råd

* Består av 16 personer från olika yrkesgrupper, samtliga anställda i någon av regionens verksamheter.
* Syftet är att öka yngre medarbetares inflytande i frågor som behandlas av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG). Träffar därför ledningsgruppen varje år och presenterar sina diskussioner och slutsatser. Sedan är det upp till HSLG att bestämma hur de framförda tankarna bäst kan tas tillvara.
* Träffas varje månad och leds av regiondirektören och HR-direktören. I uppdraget ingår att förbereda frågor, läsa in material och arbeta med uppgifter mellan mötena. Medlemmarna får också möjlighet att lära sig mer om regionen och deltar till exempel vid regionens årliga ledardag.
* Bildades första gången år 2012.