Landstinget i Östergötland

Malta ny ordförande för Europeiska unionens råd

[2017-01-10]

Sedan den 1 januari innehar Malta ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, som roteras mellan EU:s medlemsländer på halvårsbasis.

Malta tar över ordförandeskapet från Slovakien som innehaft uppdraget under det andra halvåret 2016. Det Maltesiska ordförandeskapet har sex stycken prioriteringar för sitt ordförandeskap:

• Migration; Förtydliga det europeiska asylsystemet för en jämnare fördelning mellan EU:s medlemsstater.
• Den interna marknaden; Stark fokus på digitalisering och den digitala inre marknaden.
• Säkerhet; Ökat fokus på EU:s yttre gränser för en säkrare union.
• Social inkludering; Främja jämställdhet och minoriteters rättigheter.
• Utanför Europas gränser; Arbeta för demokrati och säkerhet i Mellanöstern.
• Sjöfart; Tydligare styrning på sjöfartsområdet, med fokus på medelhavsområdet.

Europeiska unionens råd kallas ofta för ministerrådet och är det organ genom vilket medlemsländerna diskuterar olika sakfrågor. Ministerrådet har lagstiftande makt och på dess sammanträden representeras varje medlemsland vanligtvis av den minister som är ansvarig för den aktuella sakfrågan. När regeringscheferna sammanträder sker detta istället genom Europeiska rådet, som sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har en fast ordförande, för närvarande Donald Tusk.

Efter Malta kommer Estland att ta över ordförandeskapet den 1 juli 2017. Sverige har innehaft ordförandeskapet två gånger: Första halvåret 2001 och andra halvåret 2009.

Läs mer om Maltas prioriteringar här