Landstinget i Östergötland

Ledningssjuksköterska ny roll på neurologen

[2017-04-18]

Ledningssjuksköterska är en ny roll på neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Det är det högsta steget på klinikens nya karriärstege som ska stimulera sjuksköterskeyrkets utveckling.

Bilden visar Emma Murtola, Anna-Karin Brålin och Marcus Lundin

Allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska och ledningssjuksköterska är de tre karriärstegen för sjuksköterskor på neurologiska kliniken. Ledningssjuksköterskans roll är utformad av kliniken själv och skiljer sig från ledningssjuksköterskorna som finns i exempelvis akutsjukvården.*

– Det är en satsning på trygghet i omvårdnaden för både medarbetare och patienter, och på att stimulera sjuksköterskornas egen utveckling så att de vill stanna länge här på kliniken, säger Pernilla Nordenryd, vårdenhetschef.

Första ledningssjuksköterskan

Marcus Lundin är klinikens första ledningssjuksköterska. Han är specialistsjuksköterska och har arbetat inom brännskadevården och intensivvården. I sin nya roll ska han driva utvecklingen av övervakningsvården och vara mentor för nyanställda, en erfaren sjuksköterska som kan rutiner och sjukvård i akutsalen.

– Tillsammans med andra på kliniken ska jag försöka se behov som finns i dagsläget eller som kan uppkomma i framtiden. Det kan vara att akutsalen behöver nya eller omfördelade resurser eller att starta förbättringsprojekt, säger Marcus Lundin.

Flera specialistutbildar sig

Tanken är att det snart ska finnas fler ledningssjuksköterskor på neurologiska kliniken. Flera sjuksköterskor på kliniken utbildar sig nu till specialistsjuksköterskor i medicinsk vård med profilering i neurologi, och den första kullen blir färdig i år. Det är en förutsättning att man är specialistsjuksköterska för att kunna bli ledningssjuksköterska. Två av dem som utbildar sig är Anna-Karin Brålin och Emma Murtola, som nu varvar kliniskt halvtidsarbete med studier. De har arbetat länge som allmänsjuksköterskor på neurologen och kan verksamheten från grunden. När de är färdiga i höst går de in som specialistsjuksköterskor i en roll som också blir ny på kliniken.

– Nu blir vår uppgift att koppla ihop vården på golvet med omvårdnadsforskning. Det känns som om det behövs eftersom man annars oftast inte hinner tänka på dem mitt i det dagliga omvårdnadsarbetet, säger Anna-Karin Brålin.

– Vi kommer också att kunna vara handledare och lära upp yngre kollegor, säger Emma Murtola.

Fotnot: Den nya rollen kopplas till det övre karriärsteget i befattningsutvecklingen för specialistsjuksköterskor på neurologiska kliniken.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28