Landstinget i Östergötland

Kvällsarbete i och intill huvudentrén på Vrinnevisjukhuset

[2017-02-01]

Mellan den 31 januari och den 2 februari pågår arbetet i huvudentrén på Vrinnevisjukhuset i samband med den ombyggnation som pågår där. Arbete sker även i korridorerna intill entrén.

Arbetet kan medföra oljud och läggs därför kvällstid, mellan cirka klockan 18-21, för att minimera störningar för patienter, besökare och medarbetare.