Landstinget i Östergötland

Kulturen i Östergötland får ökat statligt stöd

Bilden visar en dansföreställning.

[2017-01-25]

Region Östergötland får 800 000 kronor i ökat stöd från kulturrådet för arbetet med digital utveckling och dansutveckling.

Kulturrådets styrelse har i veckan fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar och 13 län får ökat stöd, däribland Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

– Att kulturrådet nu bejakar Region Östergötlands utvecklingsarbete inom kulturen är mycket glädjande. Inte minst är det ett kvitto på att vår inriktning ligger väl i linje med vad även staten identifierat som framgångsfaktorer för en attraktiv och konkurrenskraftig regional kulturverksamhet, säger regionrådet Anita Jernberger (L).

Det statliga stödet till kulturen i Östergötland är totalt 68 770 000 kronor.

Bakgrund

Kultursamverkansmodellen innebär att staten bestämmer hur mycket pengar Östergötland får till kulturverksamhet, medan Region Östergötland och länets kommuner sedan bestämmer hur de pengarna ska fördelas i länet. Pengar ges till kommunerna, kulturinstitutioner som exempelvis Östgötateatern och Östergötlands museum och andra som arbetar med kultur.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen. Den ska också ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88, 070-293 13 34