Landstinget i Östergötland

Nya kliniska forskarbefattningar

Bilden visar en forskare i ett laboratorium

[2017-02-06]

Nu införs kliniska forskarbefattningar i vården i Region Östergötland som ersätter de universitetsbefattningar som funnits. De införs på två nivåer, klinisk post doc och klinisk seniorforskare.

De kliniska forskarbefattningarna kombinerar kliniskt arbete i vården med forskning, och kan sökas av vårdens alla yrkesgrupper. De är en utveckling av de universitetsbefattningar som funnits inom satsningen Från student till docent, och som många i regionen har i dag. Medarbetare som nyanställs kommer till nya befattningar, och blir till exempel sjuksköterska på en klinisk forskarbefattning i stället för universitetssjuksköterska.

– Den nya titeln är tydligare, och visar att anställningen är i vården och inte vid universitetet. En del titlar har idag blivit krångliga och kan skapa missförstånd, säger Annika Bergquist, forskningsdirektör i Region Östergötland.

Klinik, undervisning och forskning

Befattningen innebär att man forskar på 20 procent, undervisar på 10 procent och arbetar kliniskt 70 procent under 3 år, med möjlighet till förlängning i 3 år.

Kliniska forskarbefattningar införs på två nivåer. På den första nivån, klinisk post doc, ska man vara disputerad och med pågående eller planerad anställning inom Region Östergötland. Syftet är att vidareutvecklas som forskare och lärare och uppnå en docentur inom 2 till 4 år. På den andra nivån, klinisk seniorforskare, är man redan docent med pågående eller planerad anställning inom Region Östergötland. Syftet är att utvecklas till en framtida klinisk forskningsledare.

Fler aktiva forskningsår

Inom satsningen ska det skapas bättre förutsättningar att forska i yngre åldrar.

– Vi vill sporra medarbetare att forska tidigare i sin karriär, så att de kan disputera tidigare. Då får de fler aktiva forskningsår och det är lättare att komma vidare till högre forskning. Den kunskapen behöver vi i universitetssjukvården, säger Annika Bergquist.

Kliniker och centrum kan föreslå befattningar men de kommer att utlysas centralt i Region Östergötland. De finansieras till hälften av kliniken och dess centrum och till hälften av Region Östergötland centralt.


Textansvarig:
Maria Carlqvist, 010-103 76 28