Landstinget i Östergötland

Klart för byggnation av Finspångs vårdcentrum

Bilden visar finspångs vårdcentrum.

[2017-03-14]

Nu är allt klart för byggnationen av nya Finspångs vårdcentrum. På måndagen skrev Region Östergötland under avtalet med entreprenören NCC.

Finspångs vårdcentrum är planerat att innehålla primärvård, närsjukvård och även en länsgemensam rehabiliteringsverksamhet. Totalt beräknas investeringen landa på omkring 580 miljoner kronor och nu är upphandlingen av byggentreprenör klar. På måndagen skrev Region Östergötland under avtalet med byggföretaget NCC som får uppdraget att bygga Finspångs vårdcentrum på totalentreprenad.

– Nu går vi in i en planeringsfas på 3-4 månader med kalkylering och vidare projektering, säger Region Östergötlands fastighetsutvecklingschef Stefan Fredriksson. Själva byggnationen startar någon gång efter sommaren. Först och främst blir det rivningsarbeten på tomten där Finspångs vårdcentrum ska ligga, mitt i centrala Finspång.

Planen är en 17 000 kvadratmeter stor byggnad med fem våningar. Den är planerad att innehålla bland annat vårdcentral med laboratorium, barn- och ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab, Finspångs kommuns utredningsenhet och korttidsplatser samt närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

– Det här beslutet innebär att vi kan fortsätta utveckla en bra hälso- och sjukvård i Finspång i moderna lokaler, säger Annette Karlsson, tf närsjukvårdsdirektör för Närsjukvården i Finspång.

Finspångs vårdcentrum beräknas stå klart och vara i drift hösten 2020.

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010-103 86 13