Landstinget i Östergötland

Hyrpersonal i Region Östergötland kostar mindre

[2017-02-02]

Färsk statistik visar att Region Östergötlands arbete med att fasa ut hyrpersonal börjar ge resultat, samtidigt som samtliga landsting och regioner nu har enats om en nationell strategi för att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari 2019.

Inom två år ska alla landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal och ha en stabil bemanning i hälso- och sjukvården med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Det är målet i den gemensamma nationella strategin som SKL, Sveriges kommuner och landsting, ställde sig bakom i januari.

Region Östergötland beslutade redan i september 2015 att anta en strategi för utfasning av hyrpersonal och har kommit en bit på väg i arbetet. Målet är att utfasningen ska vara genomförd den 1 januari 2018, det vill säga ett år innan övriga landet. Nu välkomnar regionen SKL:s beslut.

– Det är en stor fördel att alla landsting och regioner ska samarbeta för att bli oberoende av hyrpersonal. Tillsammans får vi mycket bättre förutsättningar att genomföra förändringen och bemanna våra verksamheter med egna, tillsvidareanställda medarbetare, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S). 

Ökade kostnader

SKL följer hyrkostnaderna i alla landsting/regioner kvartalsvis och sammanställer dessa i en så kallad bemanningstrend. Nu har helåret 2016 sammanställts och på torsdagen (2 februari) publicerades resultatet på SKL:s webbplats.

Hyrkostnaderna i landet har ökat med 650 miljoner kronor eller 60 kronor per invånare sedan 2015, men trenden har vänt i fem regioner/landsting där det pågår aktivt arbete för att minska hyrpersonal.

I Region Östergötland minskade kostnaderna med 9 procent jämfört med 2015.

– Region Östergötlands arbete börjar ge resultat vilket är mycket positivt. Det stärker oss i att vi är på rätt väg. Det är en utmaning för verksamheterna, men med egna medarbetare kan vi skapa en tryggare vård med högre kvalitet, bättre arbetsmiljö och lägre kostnader. Det vet vi, säger regiondirektör Mats Uddin. 

Utvecklingsarbete

Utfasningen i regionen påbörjades den 1 april 2016 med grundutbildade sjuksköterskor. Nästa steg var distriktsläkare från årsskiftet 2016/2017. Det sista steget är specialistutbildade sjuksköterskor och övriga specialistläkare, från och med den 1 januari 2018.

– Vi kan ännu inte se effekterna av att vi slutat anlita hyrläkare i primärvården. Där pågår nu ett intensivt utvecklingsarbete och skapandet av ett nytt primärvårdcentrum 1 mars vilket kommer att ge ännu bättre förutsättningar för samarbete kring utfasningen, säger Mats Uddin.

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010-103 86 13