Landstinget i Östergötland

Gatuarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

[2017-03-15]

Under veckan 11 och 12 pågår gatuarbete utmed Sjukhusvägen och ned mot ögon- och psykiatribyggnaderna på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping. Trafiken kommer att ledas om vid sidan av arbetena men framkomligheterna till verksamheter i dessa byggnader kan vara begränsad under arbetets gång.

Onsdagen den 15 mars ställs fordon upp i vändplanen mellan psykiatri- och ögonbyggnaden för att utföra underhållsarbete (re-lining) på dag- och spillvattenledningar mellan två brunnar. Under torsdag den 16 mars och eventuell fredag den 17 mars kommer anslutning av ny dagvattenledning utföras till brunn i gata.

Mellan den 20 och 24 mars kommer underhållsarbete av dag- och spillvattenledningar från Hugo Theorells torg och fram till vändplanen mellan ögon- och psykiatrihuset utföras. Dessa arbeten sker delvis under kvälls- och nattetid för att minimera störningen av trafik.

Se kartbild över aktuella arbetsområden >>>