Landstinget i Östergötland

Fler anmälde skador till LÖF 2016

[2017-02-22]

Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 840 skadeanmälningar som handlade om Region Östergötland. I hela landet gjordes 16 000 skadeanmälningar, vilket är en ökning med två procent.

I Östergötland har skadeanmälningarna ökat från 804 till 840 från 2015. En förklaring är att kombinationen av en ökande befolkning och en högre levnadsålder gör att vårdkontakterna blir allt fler.

– Vi ser samma trend när det gäller anmälningar till patientnämnden. Det är bra att skador i vården anmäls och viktigt att alla känner till att möjligheten att få ersättning finns, säger Mona Ahlberg, verksamhetschef för patientnämnden i Region Östergötland.

73 procent av anmälningarna i Region Östergötland det senaste året handlar om sjukhusvård. 11 procent handlar om primärvård och 11 procent om tandvård. 5 procent rör övriga frågor.

Undvikbara skador

En skadeanmälan ska göras av en patient som anser sig ha drabbats av en skada under sin vårdtid. För att få ersättning från patientförsäkringen måste skadan ha gått att undvika. De flesta patienter som drabbas av en vårdskada önskar att sjukvården lär sig av sina misstag, så att inte fler drabbas av samma sak. Varje sjukhus får information om sina skadeanmälningar hos Patientförsäkringen LÖF och får därmed möjlighet att ändra sina rutiner och system så att skadan inte ska hända igen.

Under 2016 betalades totalt 607 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet. Patienterna beviljades ersättning i cirka 40 procent av ärendena.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28