Landstinget i Östergötland

Färre dör i hjärtsjukdom

Bilden visar Magnus Janzon på kardiologiska kliniken.

[2017-02-14]

Hjärtsjukvården har utvecklats i stora steg på tio till femton år och i dag dör betydligt färre i hjärtsjukdom. Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har ovanligt många medarbetare som både vårdar och forskar.

Bilden visar ett hjärta

I dag kan många hjärtpatienter leva längre och vara piggare. Utvecklingen av såväl nya behandlingar som läkemedel gör också att människor kan leva längre med hjärtsjukdom och bibehållen livskvalitet.

– Vi har kommit långt i behandlingarna och fortsätter att utveckla dem. Vi får en friskare befolkning, säger Magnus Janzon, verksamhetschef på kardiologiska kliniken och själv forskare.

Tidigare låg patienterna på sjukhus en vecka efter en hjärtinfarkt. I dag kan många gå hem efter tre till fyra dagar, bland annat för att vården kan starta redan i ambulansen med diagnosticering och behandling så att ballongvidgningar av kranskärlen snabbt kan göras på sjukhus.

Kardiogenetik är framtiden

Framtidens utveckling ser Magnus Janzon bland annat inom kardiogenetiken, där man lär sig spåra ärftliga sjukdomar med DNA-analys, och behandla dem innan de bryter ut.

– Har man en ärftlig sjukdom kan man kanske få en skräddarsydd och individualiserad behandling, säger Magnus Janzon.

På kardiologiska kliniken har ett nationellt kvalitetsregister byggts som samlar data om släkter med familjär hyperkolesterolemi. Sjukdomen ärvs från generation till generation och ger extremt höga kolesterolhalter i blodet. På sikt gör det att kärlen i hjärtat täpps igen. Få känner till att de har anlaget innan de drabbas av kärlkramp eller hjärtinfarkt, men oftast kan de höga kolesterolhalterna mätas i blodet redan i barndomen. Under 2017 kommer registret att utökas med andra ärftliga sjukdomar.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28