Landstinget i Östergötland

European Week of Regions and Cities 2017: Regioner och städer som arbetar för en bättre framtid

[2017-01-24]

Den 19 januari presenterades den 15 upplagan av European Week of Regions and Cities (EWRC). Evenemanget kommer att anordnas den 9-12 oktober 2017 i Bryssel. Teman för årets konferens är: Skapa regioner och städer med hög social resiliens, Regioner och städer som förändringsledare samt Kunskapsspridning för att leverera goda resultat.

European Week of Regions and Cities är ett årligt återkommande event som arrangeras av Regionkommittén. Under denna temavecka har regioner och städer möjlighet att visa upp sina förmågor för att skapa tillväxt och sysselsättning samt deras kapacitet att implementera EU:s sammanhållningspolitik. Under 2016 års upplaga deltog över 5000 personer från 28 länder och det arrangerades totalt 137 workshops med över 600 talare.

Temat för 2017 års upplaga av EWRC fördelat på tre områden:

Temat "Skapa regioner och städer med hög social resiliens" kommer att fokusera på de ekonomiska och sociala effekter som globaliseringen för med sig och den politiska reaktionen som det har inneburit på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Det andra temat "Regioner och städer som förändringsledare" riktar ett starkt fokus på de resultat som hittills uppnåtts med hjälp av sammanhållningspolitiken, särskilt när det gäller att minska ekonomiska och sociala skillnader i Europa.

Det tredje temat "Kunskapsspridning för att leverera goda resultat" handlar om att uppmärksamma hur regioner och städer kan stärka den administrativa kapaciteten för att bättre ta del av de Europeiska struktur- och investeringsfonder.

Regioner och städer och som önskar vara en del av en officiell del av evenemanget ska skicka in en ansökan senaste den 31 mars 2017. Mer information on European Week of Region and Cities hittar du här.