Landstinget i Östergötland

EU-kommissionens rapport om Sveriges ekonomi

[2017-02-24]

Den 22 februari publicerade EU-kommissionen en landspecifik rapport vilka analyserar Sveriges ekonomiska och sociala situation. Rapporten är en del av en samling landspecifika rapporter i vilka EU-kommissionen terminsvis analyserar medlemsländernas ekonomi och ekonomiska politik.

EU-kommissionens rapport om Sverige innehåller beröm för god BNP-tillväxt, stigande sysselsättning och starka offentliga finanser. EU-kommissionen hyllar även det svenska initiativet med snabbspår för etablering av nyanlända. Samtidigt konstaterar EU-kommissionen att det finns allvarliga frågetecken, bland annat de höga bostadspriserna samt hushållens höga skuldsättning. EU-kommissionen har sedan starten av de landspecifika granskningarna, 2011, varnat för läget på den svenska bostadsmarknaden.

Mer information

Andra webbplatser