Landstinget i Östergötland

EU Årsöversikt 2017

[2017-03-14]

Aktuellt i EU från ett östgötskt perspektiv

Ambitionen med årsöversikten är att både i stort och smått fånga vad som är på agendan inom EU under året, vilket inkluderar EU-kommissionens och övriga institutioners agendor, men även aktiviteter utöver dessa som vi bedömer kan vara av intresse för Östergötland. Det inkluderar även de processer som sträcker sig över flera år som kan vara intressanta för östgötska aktörer att följa. Vi vill med denna översikt erbjuda en sammanställning av de möjligheter och utmaningar som en sorts "heads up" inför det kommande årets löpande och mer detaljerade kommunikation. Vi hoppas också att denna årsöversikt ska fungera lite som en "á la carte" utifrån vilken ni som läser detta kan beställa mer utförlig bevakning från EU-kontoret.

Vår förhoppning är att årsöversikten bidrar till att öka kunskapen om EU, och att östgötska aktörer blir ännu bättre rustade för att ta tillvara på de möjligheter som finns till ny kunskap, erfarenhetsutbyte och påverkansmöjligheter i de sakfrågor som är relevanta för Östergötlands utveckling.

Välkommen att höra av er vid frågor eller förslag på områden ni skulle vilja inkludera i årsöversikten i framtiden.

Läs årsöversikten här.

Med vänliga hälsningar

EU-kontoret
Isabelle, Thomas, Olof