Landstinget i Östergötland

E-hälsa och hudförändringar i årets Forss-projekt

[2017-03-03]

En diagnosmetod för att upptäcka tidiga former av farliga hudförändringar och en e-hälsotjänst för patienter med prostatacancer. Det är grunden i de två studier som har utsetts till årets Forss-projekt.

Bild på Magnus Falk

Magnus Falk är docent och specialist i allmänmedicin vid Vårdcentralen Kärna i Linköping. Han ska studera säkerheten i ett medicinskt instrument och en diagnosmetod som har tagits fram av en forskargrupp vid tekniska fakulteten på Umeå universitet, för att hitta tidiga former av hudcancern malignt melanom.

Vid undersökningen med instrumentet belyser man hudområdet med infrarött ljus, samtidigt som en svag växelström skickas genom huden. Då framkommer olika mönster i hudområdet som innebär att små skillnader uppstår i cancerdrabbad hud jämfört med normal hud, skillnader som går att upptäcka genom dataanalys.

Bra utfall 

– I det pilotförsök vi gjorde på patienterna på Vårdcentralen Kärna fick vi ett väldigt bra utfall – instrumentet kunde skilja på samtliga elakartade och godartade hudförändringar, säger Magnus Falk.

Magnus Falk studie går nu vidare vid bland annat hudklinikerna i Linköping och Jönköping, samt på tre vårdcentraler i Östergötland. Det är ett av två forskningsprojekt som har utsetts till årets Forss-projekt. Det andra leds av Mirjam Ekstedt, professor vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hennes tvärvetenskapliga forskargrupp har tagit fram en ny e-hälsotjänst som kan göra patienter med prostatacancer mer delaktiga i sin vård och samtidigt motivera till träning och egenvård.

Tjänsten innehåller bland annat vårdplan, läkemedel, symtomregistrering och egenvårdsåtgärder som är personligt anpassade för varje patient med prostatacancer. I tjänsten kan patienten hämta information och kommunicera med sin vårdkontakt, registrera egenvård och skatta sina symptom. Studien går ut på att testa hur tjänsten fungerar och om den påverkar effekten av de träningsråd patienterna får.

 – Patienter behöver ofta stöd för att sköta exempelvis bäckenbottenträning efter en prostataoperation, säger hon. Vi vill testa hur själva applikationen fungerar, men också se om effekten av den egna träningen blir bättre med den här hjälpen.

E-hälsotjänsten ska i studien testas på ett hundratal patienter i Kalmar, Västervik, Jönköping och eventuellt även Linköping.

Text: Anchi Alm / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88

Fakta
161 ansökningar kom in till FORSS med ett totalt äskade på 61 miljoner. FORSS beviljade totalt drygt 22 miljoner till 111 projekt.
Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) har funnits sedan 1995 och är ett samarbete mellan Region Jönköping län, Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Östergötlands län samt Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Hälsohögskolan Jönköping University.
Forss övergripande syfte är att stärka den regionala samverkan inom forskning och utveckling – särskilt inom kliniska, patientnära problemområden.