Landstinget i Östergötland

Dags att söka till utbildningstjänster

Bilden visar Therese Lindén  i en operationssal.

[2017-03-01]

Från den 1 mars kan du som vill bli specialistsjuksköterska söka utbildningstjänster i Region Östergötland. Du behåller din grundlön och har kontakt med din kommande arbetsplats under studietiden.

Satsningen på utbildningstjänster startade 2016 i Region Östergötland och fortsätter nu med nya platser till kurser som startar i höst. Utbildningstjänster finns inom 11 områden med stora framtida kompetensbehov, som exempelvis intensivvård, anestesi, operation och psykiatri.

– Den ettåriga utbildningen till exempelvis anestesisjuksköterska varvar teori och praktik och utbildningen leder fram till en fast anställning som specialistsjuksköterska efter godkänd examen, säger Ola Jishammar, HR-chef vid Sinnescentrum i Region Östergötland.

Längden på utbildningen varierar mellan ett år heltid och två år på halvtid. För att kunna bli antagen ska man vara behörig att söka till specialistsjuksköterskeutbildningen och ha arbetat i minst ett år som sjuksköterska. I ansökningsprocessen kallas ett urval av de sökande till intervjuer.

"En spännande miljö"

Ett 80-tal sjuksköterskor i regionen har redan utbildningstjänster. En av dem är Therese Lindén, på väg mot yrket som anestesisjuksköterska. Operationsverksamheten är en sluten värld för de flesta men eftersom Therese redan jobbat som sjuksköterska på anestesi- och operationsavdelningen så visste hon vad hon gav sig in på.

– Operation och anestesi är en spännande miljö med allt som händer. Som specialistutbildad kan man arbeta på olika ställen med olika typer av operationer, säger Therese Lindén.

Ny roll på centraloperation

Anestesisjuksköterskan är den i operationsteamet som ansvarar för omvårdnaden av patienten under en operation. Rollen kräver att man är specialistutbildad. Den här veckan är Therese Lindén på thoraxkärloperation och under handledning får hon använda sina nya kunskaper.

– Tempot är högt på utbildningen. Det är det värt när slutprodukten blir en ny position på operation när jag är färdig till sommaren, säger Therese Lindén.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28