Landstinget i Östergötland

Byggstart för Tinnerbäckshuset

Bilden visar Mats Johansson

[2017-02-14]

I dag startade bygget av Tinnerbäckshuset på Universitetssjukhuset i Linköping (US) officiellt. Regionråd Mats Johansson (S) stod för den symboliska sprängningen.

Bilden visar sprängningen.

Dagens byggstart innebär att den tredje och sista etappen i arbetet med att skapa Framtidens Universitetssjukhus (US) i Linköping har inletts. Ett helt nytt hus ska byggas på US-området ned mot Tinnerbäcken, med lokaler för beroendevård, vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri samt habilitering.

En av talarna under ceremonin, som lockade runt ett 50-tal åskådare, var regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

– Det är naturligtvis stimulerande att få vara med och starta det sista projektet i Framtidens US. Vi lägger grunden för högkvalitativ vård i det här projektet. I det lilla landet Sverige har vårt sjukhus betydelse för alla i vår nation, vilket jag tycker att alla ska känna stolthet över i dag, sa han innan han tryckte på knappen.

"Oerhört miljövänligt"

Det nya huset blir 24 000 kvadratmeter stort och kommer även att rymma ytor för forskning och universitetsverksamhet. Tinnerbäckshuset ska byggas som ett så kallat passivhus, ett hus med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla. Någonting som regionrådet passade på att berätta om.

– Vi bygger oerhört miljövänligt. Huset kommer att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader, sa Mats Johansson.

Bygget sker i två etapper och kommer att vara klart för inflyttning under 2019 och 2021.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85