Landstinget i Östergötland

Åtta av tio nöjda med besöket på vårdcentralen

[2017-02-03]

I höstas tillfrågades cirka 20 000 patienter i Östergötland om sina upplevelser av besöket på vårdcentralen. Ungefär hälften av patienterna besvarade patientenkäten.

Bilden visar en vårdsituation.

Allra högst betyg gavs bemötandet och respekten för patienterna där i genomsnitt 89 av 100 patienter var nöjda.

Ett annat högt värderat område var patienternas delaktighet i vårdcentralens beslut om vård och behandling, där 82 procent var nöjda. Detta var en tydlig förbättring jämfört med enkätundersökningen året innan.

Tillgängligheten värderades högt – 81 procent ansåg att de fick besöka vårdcentralen inom rimlig tid. Lika hög andel hade förtroende för den läkare eller sjuksköterska man träffade. 80 procent av patienterna var nöjda med besöket som helhet. Högst andel nöjda med helheten fanns på vårdcentralen Åby, följt av Johannelund i Linköping, Skänninge, Mantorp och Geria i Söderköping.

Förbättrats mest

De tre vårdcentraler som hade förbättrats allra mest jämfört med samma enkätundersökning ett år tidigare var vårdcentralen Trädgårdstorget i Linköping följt av Östertull i Norrköping och Kärna i Linköping.

– Det är glädjande att åtta av tio patienter är nöjda med besöket som helhet. Samtidigt visar resultatet att det lönar sig för vårdcentralerna att arbeta med förbättringsarbete, där vårdcentralen Trädgårdstorget i Linköping är ett av flera tydliga exempel, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S).

– Flera av de vårdcentraler som värderades lägre har rekryteringsproblem. Region Östergötland genomför flera åtgärder för att underlätta anställning av fler läkare och sjuksköterskor. Vi räknar därför med att resultaten blir ännu bättre när nästa patientenkät genomförs i höst.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

Andra webbplatser